ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι η επιμετάλλωση πλαστικών;

Επιμετάλλωση πλαστικών είναι η επίστρωση πλαστικών αντικειμένων με μέταλλο, με στερεά σύνδεση μεταξύ των δύο υλικών, μέσω χημικής και ηλεκτρολυτικής διεργασίας.

Ποιες ανάγκες οδήγησαν στην επιμετάλλωση πλαστικών;

Κύρια αιτία της επιμετάλλωσης πλαστικών ήταν η αυξημένη ζήτηση ανθεκτικών αντικειμένων. Αρχικά την ζήτηση αυτή κάλυπτε η χρήση μετάλλου είτε σφυρήλατου είτε χυτού. Σιγά σιγά, όμως, αυτή μετουσιώθηκε σε αντικατάσταση των βαρέων μεταλλικών μερών από ελαφρύτερα, φθηνότερα και ευκολότερα στην παραγωγή πλαστικά χυτεύματα. Η επιμετάλλωση πλαστικών μάλιστα, βρήκε πρόσφορο έδαφος και μεγάλη ανάπτυξη με την εξέλιξη πολυμερών του ABS, τα οποία αποδείχτηκαν τα πλέον κατάλληλα για την καλύτερη πρόσφυση του μετάλλου.

Τι πλεονεκτήματα έχει η επιμετάλλωση πλαστικών;

Συνδυάζει τις πλεονεκτικές ιδιότητες των πλαστικών-μικρό βάρος, ευκολία στην παραγωγή, ευπλαστότητα, οικονομική κατασκευή- με την ανθεκτικότητα σε διάβρωση και κάμψη των μετάλλων. Ταυτόχρονα αυξάνεται και η αισθητική του αντικειμένου με το κατάλληλο φινίρισμα.

Είναι όλα τα πλαστικά κατάλληλα για επιμετάλλωση;

Αν και η επιμετάλλωση εφαρμόζεται τελευταία σε πολλά είδη πλαστικών, η ανωτερότητα του πλαστικού ABS πολυμερούς μοσχεύματος στην πρόσφυση της ηλεκτραπόθεσης είναι αδιαμφισβήτητη. Η ύπαρξη σφαιρικού σχήματος μοσχευμάτων πολυβουταδιενίου, με την χημική αφαίρεση των οποίων επιτυγχάνεται καλύτερη εκτράχυνση της πλαστικής επιφάνειας είναι η αιτία που η επιμετάλλωση πλαστικών σε αυτού του είδους πλαστικά, τα κατασκευασμένα δηλαδή από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS).

Πόσος είναι ο χρόνος ζωής της επιμετάλλωσης πλαστικών;

Εξαρτάται από την ποσότητα της ηλεκτραπόθεσης και το είδος του μετάλλου. Με την σωστή διεργασία επιμετάλλωσης, κατά μέσο όρο περίπου είναι όσος και ο μέσος όρος ζωής του αντίστοιχου μεταλλικού αντικειμένου.

Ποιες είναι οι εφαρμογές της επιμετάλλωσης πλαστικών στην σύγχρονη ζωή μας;

Η επιμετάλλωση πλαστικών βρίσκει πολλαπλές εφαρμογές στον σύγχρονο τρόπο ζωής μας. Οικιακά σκεύη, εξοπλισμοί πλοίων και αεροπλάνων, ηλεκτρολογικά-ηλεκτρικά είδη,υδραυλικά εξαρτήματα, αξεσουάρ αυτοκινήτων, κατασκευή κοσμημάτων και συναφών διακοσμητικών ειδών, αρωματοβιομηχανίες αποτελούν μερικές από τις πιο κύριες εφαρμογές της. Ακόμα ενδείκνυται και για όσα πλαστικά μέρη θέλουμε να διακοσμήσουμε και να προστατέψουμε από την φθορά.