ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Πλαστικομετάλ εφαρμόζει σύγχρονη τεχνολογία, φιλική προς το περιβάλλον, ενώ μέσω του συστήματος καθαρισμού αποβλήτων που διαθέτει δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με επικίνδυνα λύματα.

Η εταιρεία είναι μέλος του ESTEEM, που στόχο του έχει να εξοπλίζει επιχειρήσεις με με τεχνολογία, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Πλαστικομετάλ ήταν από τις πρώτες και λίγες εταιρείες που ευαισθητοποιήθηκαν στο λεπτό θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος, δείχνοντας ότι ενδιαφέρεται για τα σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου και του τρόπου διαβίωσης του, φροντίζοντας συνεχώς για την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής και της φύσης.