ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επιμετάλλωσης σε πλαστικά ABS. Ιδρυτής της εταιρείας είναι ο Τσαγκαράκης Δονάτος, απόφοιτος της σχολής επιμεταλλώσεων του “Polytechnic of the South Bank of London”. Από τότε η επιχείρηση διατήρησε την εξειδίκευσή της στην επιμετάλλωση πλαστικών, παρακολουθώντας όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της με απώτερο σκοπό την καλυτέρευση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει. Προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της εφαρμόζει νέες τεχνολογίες με σκοπό την αύξηση των διαθεσίμων επεξεργασιών. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η ύπαρξη έξι δυνατών φινιρισμάτων που καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Τα χρόνια που πέρασαν σημάδεψαν τον τρόπο λειτουργίας της καθώς και την σύσταση της ίδιας της εταιρείας, το μόνο, όμως, που δεν άλλαξε ήταν το γεγονός ότι είναι μια καθαρά οικογενειακή επιχείρηση με κύριο υλικό επεξεργασίας της το πλαστικό και σκοπός της να μην υπάρξει διεργασία την οποία να μην μπορεί να εφαρμόσει. Ο συνεχώς αναπτυσσόμενος χαρακτήρας της εταιρείας και ο διαρκής εμπλουτισμός της με γνώση και πείρα της προδιαγράφει ανοδική πορεία στο χώρο της.